apr 15
2020

Het Vrijzinnig Centrum Mozaïek is in de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor al wie het vrijzinnig-humanistisch gedachtegoed genegen is. Het centrum coördineert, ondersteunt, bundelt en huisvest de Kortrijkse vrijzinnige verenigingen (de huisverenigingen). Daarnaast biedt het een brede waaier van educatieve, recreatieve en culturele activiteiten aan en wil het bijdragen tot de uitstraling van de vrijzinnigheid. Ook niet-aangesloten verenigingen en particulieren die onze doelstelling onderschrijven zijn van harte welkom!

In 2002 nam het vrijzinnig centrum zijn intrek in een leegstaande en grotendeels vergeten textielfabriek . Na een zachte verbouwing met respect voor het bouwkundig en industrieel erfgoed heeft de bijzondere site heel wat te bieden: een grote polyvalente zaal in één van de toenmalige fabriekshallen, meerdere vergaderlokalen, een goed uitgeruste keuken en een fraai café in wat vroeger één van de grootste koetshuizen van de stad was.

Lidmaatschap


Door lid te worden van Mozaïek, ondersteun je onze werking en onze doelstellingen. Wie dat wenst kan toetreden tot de Algemene Vergadering (AV) van de vzw en zo meedenken en meewerken aan de verdere uitbouw van het vrijzinnig centrum. Kandidaat-leden dienen een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het Bestuursorgaan (BO) van de vzw. Om aanvaard te worden is er een meerderheid van twee derden van de leden van het BO vereist.

Samenstelling bestuursorgaan

• John Deloof
• André Gevaert
• Jan Vanhaverbeke
• Romain Coussement
• Lut Seys
• Alex Verleyen
• Ann De Deken
• Christine Deprez
• Marc De Scheemaeker
• Pascale Goeminne
• Kenzy Dekimpe
• Jean-Pierre Staelens
• Yves Durnez
• Ivonne Sercu
• Marnix Vande Wiele

Contact

VC Mozaïek vzw

 Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
  056 37 16 15   -   0491 88 95 48
 info@vcmozaiek.be
 www.vcmozaiek.be
BE BTW 0443.308.707
RPR Gent, afdeling Kortrijk

HuisvandeMens Kortrijk

 Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
  056 25 27 51
 kortrijk@deMens.nu
huisvandeMens

Openingsuren secretariaat VC Mozaïek: 
alleen op afspraak

Alleen dan kunnen wij garanderen dat u niet aan een gesloten deur komt te staan en dat een medewerker u te woord kan staan.
Bij afwezigheid kan je steeds een boodschap nalaten op het antwoordapparaat. Je wordt dan zo spoedig mogelijk gecontacteerd.
Voor zeer dringende zaken kan je ook bellen naar ons mobiel nummer: 0491 889548


 

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen