apr 15
2020

Het Vrijzinnig Centrum Mozaïek is in de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor al wie het vrijzinnig-humanistisch gedachtegoed genegen is. Het centrum coördineert, ondersteunt, bundelt en huisvest de Kortrijkse vrijzinnige verenigingen (de huisverenigingen). Daarnaast biedt het een brede waaier van educatieve, recreatieve en culturele activiteiten aan en wil het bijdragen tot de uitstraling van de vrijzinnigheid. Ook niet-aangesloten verenigingen en particulieren die onze doelstelling onderschrijven zijn van harte welkom!

In 2002 nam het vrijzinnig centrum zijn intrek in een leegstaande en grotendeels vergeten textielfabriek . Na een zachte verbouwing met respect voor het bouwkundig en industrieel erfgoed heeft de bijzondere site heel wat te bieden: een grote polyvalente zaal in één van de toenmalige fabriekshallen, meerdere vergaderlokalen, een goed uitgeruste keuken en een fraai café in wat vroeger één van de grootste koetshuizen van de stad was.

Lidmaatschap


Door lid te worden van Mozaïek, ondersteun je onze werking en onze doelstellingen. Wie dat wenst kan toetreden tot de Algemene Vergadering (AV) van de vzw en zo meedenken en meewerken aan de verdere uitbouw van het vrijzinnig centrum. Kandidaat-leden dienen een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het Bestuursorgaan (BO) van de vzw. Om aanvaard te worden is er een meerderheid van twee derden van de leden van het BO vereist.
Samenstelling bestuursorgaan
• John Deloof
• André Gevaert
• Jan Vanhaverbeke
• Romain Coussement
• Lut Seys
• Alex Verleyen
• Ann De Deken
• Christine Deprez
• Marc De Scheemaeker
• Pascale Goeminne
• Kenzy Dekimpe
• Vandeputte Dascha
• Jean-Pierre Staelens
• Yves Durnez
• Ivonne Sercu
• Marnix Vande Wiele

Contact

VC Mozaïek vzw

 Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
  056 37 16 15
 info@vcmozaiek.be
 www.vcmozaiek.be
KBO 0443.308.707
RPR Gent, afdeling Kortrijk

Openingsuren secretariaat:
maandag 14 tot 16 uur
dinsdag 10 tot 12:30 uur - 14 tot 16 uur
woensdag 10 tot 12:30 uur
donderdag 10 tot 12:30 uur - 14 tot 16 uur
vrijdag 10 tot 12:30 uur

en op afspraak

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen