apr 20
2020

Wanneer vindt het Lentefeest (6-jarigen) plaats?

In Kortrijk vindt het lentefeest in principe plaats op de eerste zaterdag na de start van de lente (21/03). In 2020 valt de start van de lente echter op zaterdag 21/03, wat meteen dus de datum is voor het letnefeest 2020. De plechtigheid gaat door in de Stadsschouwburg van Kortrijk (Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk).

Wanneer vindt het Feest van de Vrijzinnige Jeugd (12-jarigen) plaats?

In Kortrijk vindt het Feest van de Vrijzinnige Jeugd steeds plaats op Hemelvaartsdag. In 2020 valt deze feestdag op donderdag 21 mei. De plechtigheid gaat door in de Stadsschouwburg van Kortrijk (Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk).

Kan mijn zoon/dochter deel nemen aan het Lentefeest of het Feest van de Vrijzinnige Jeugd?

In Kortrijk ligt de organisatie van het Lentefeest (6-jarigen) en het Feest Vrijzinnige Jeugd (12-jarigen) in handen van het Organisatiecomité Vrijzinnige Feesten. Beiden feesten worden voorbehouden voor leerlingen die de cursussen niet-confessionele zedenleer volgen. De plechtigheden worden immers voorbereid binnen deze lessen. Uitzonderingen worden in principe enkel toegestaan wegens bijzondere omstandigheden met betrekking tot beperkingen van de feesteling (bv. een handicap zoals blindheid, waarvoor in het officieel onderwijs geen alternatief geboden wordt).

Kan het Mozaïekcafé gehuurd worden?

Nee, behalve voor rouwmaaltijden waarbij vrijwilligers van het vrijzinnig centrum instaan voor het onthaal en de bediening. Daarnaast openen wij op verzoek van de organisator, voor en na een activiteit graag het café. Afspraken hieromtrent maak je met onze stafmedewerkers.

Mogen er fuiven georganiseerd worden in de grote polyvalente zaal?

Aangezien het vrijzinnig centrum in een woonwijk ligt, worden, uit respect voor onze buren geen fuiven voor het brede publiek toegelaten. Private feesten met dansgelegenheid kunnen wel, mits de organisator geluidsoverlast voor de buren vermijdt.

Kunnen er eigen dranken worden geschonken als ik een zaal of lokaal gebruik?

Met uitzondering van de wijnen en aperitieven, moeten alle dranken afgenomen worden van Mozaïek aan de tarieven die gelden op de datum van de activiteit (aan de zaalgebruikers wordt een korting van 20 % gegeven). Voor wijnen en aperitieven die niet zijn afgenomen van het vrijzinnig centrum wordt een kurkrecht aangerekend van € 1,50 per fles (75 cl). De gebruiker laat de lege flessen staan voor de telling. Mozaïek zorgt voor het afvoeren van het leeggoed. Flessen waarop statiegeld wordt gegeven, kunnen na de telling uiteraard teruggenomen worden.

Waar kan ik mijn wagen parkeren in de buurt van VC Mozaïek?

De Kortrijkse binnenstad is voorzien van betalende kortparkeerfaciliteiten (zie pdf: KOR 1). Dit betekent dat je maximaal twee uur kan parkeren voor € 3,50.
GRATIS NA 18 UUR.

Op de bovengrondse centrumparkings kan je een hele dag parkeren (zie pdf: KOR 2) voor € 2,50. Het eerste uur parkeer je er bovendien steeds gratis. Je moet hiervoor wel een ticket nemen aan de parkeerautomaat.
GRATIS NA 18 UUR.
Een andere mogelijkheid is je wagen te parkeren op de bovengrondse Parking Broeltorens (op wandelafstand van het Vrijzinnig Centrum).
Tariefinformatie vind je op de website van het Kortrijks parkeerbedrijf Parko.

Sinds 11 oktober 2016 kan je ook terecht in de ondergrondse parking 'Budabrug' (gelegen op 200 meter van VC Mozaïek). Hier zijn 230 parkeerplaatsen beschikbaar!
Tariefinformatie vind je op de website van het Kortrijks parkeerbedrijf Parko.

Ondergronds parkeren BUDA

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Mozaïek is heel vlot bereikbaar met de bussen van de Lijn. Vanaf het station in Kortrijk vertrekt om het half uur een bus die langs Mozaïek komt. Neem de bus van lijn 6 (Kortrijk Station-Shopping Center-Heule). Deze stopt aan het St. Amandsplein op 65 m van Mozaïek. De rittijd bedraagt amper 8 minuten. De bussen (lijn 6) rijden van 06:15 u tot 20:38 u tijdens de week en schoolvakanties. Terugkeren naar het station of centrum van Kortrijk gaat even vlot. Je wandelt richting Astridpark en steekt de Meensestraat over, richting van het leeuwenstandbeeld. Daar is de bushalte waar alle bussen die langskomen richting station gaan (Lijn 6 en alle bussen die van verder komen). Terugkeren naar het station kan vanaf 06:34 u tot 20:54 u.

Contact

VC Mozaïek vzw

 Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
  056 37 16 15
 info@vcmozaiek.be
 www.vcmozaiek.be
KBO 0443.308.707
RPR Gent, afdeling Kortrijk

Openingsuren secretariaat:
maandag 14 tot 16 uur
dinsdag 10 tot 12:30 uur - 14 tot 16 uur
woensdag 10 tot 12:30 uur
donderdag 10 tot 12:30 uur - 14 tot 16 uur
vrijdag 10 tot 12:30 uur

en op afspraak

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen