apr 15
2020

Het vrijzinnig centrum is niet alleen de draaischijf voor het actief vrijzinnig humanistisch verenigingsleven. Het is tevens de ontmoetingsplaats bij uitstek voor iedereen die het vrijzinnig-humanistisch gedachtegoed genegen is of het beter wil leren kennen.
In het fraaie Mozaïekcafé vinden dus ook niet-georganiseerde vrijzinnigen een ontmoetingsplaats waar het aangenaam vertoeven is. Iedereen is er welkom!
Het Mozaïekcafé is open voor, tijdens en na publieksactiviteiten van het Vrijzinnig Centrum en de huisverenigingen (zoals het wetenschapscafé, voordrachten, concerten...). Op vraag van derden openen wij het café ook voor en na de activiteiten die zij bij ons organiseren.

Wij zoeken nog steeds vrijwilligers voor onze bardiensten.


Voor de bardiensten zoeken wij nog steeds vrijwilligers, die in staan voor een vriendelijk onthaal en een goede bediening. Bij grotere activiteiten wordt in groep gewerkt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de stafmedewerkers...

Contact

VC Mozaïek vzw

 Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
  056 37 16 15
 info@vcmozaiek.be
 www.vcmozaiek.be
KBO 0443.308.707
RPR Gent, afdeling Kortrijk

Openingsuren secretariaat:
maandag 14 tot 16 uur
dinsdag 10 tot 12:30 uur - 14 tot 16 uur
woensdag 10 tot 12:30 uur
donderdag 10 tot 12:30 uur - 14 tot 16 uur
vrijdag 10 tot 12:30 uur

en op afspraak

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen