NOUS TOUS (documentaire film met nabespreking)

NOUS TOUS (documentaire film met nabespreking)

In deze documentaire aan het woord: moedige burgers met verschillende geloofsovertuigingen die niet bang zijn van hun medemensen. Zij durfden de stap te zetten naar een leven waarin ze harmonieus samenleven met anderen. Aan de hand van verhalen over de hele wereld, nemen we een kijkje naar de multi identiteit en harmonieuze wereld van morgen.

Documentaire van Pierre Pirard (91 minuten)

NOUS TOUS 20210921075024

Na de film: nabespreking door Kortrijkse vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke organisaties:

  • Deken Geert Morlion
  • Peter Vanthuyne, Directeur bij HuizenvandeMens West-Vlaanderen
  • Chantal Verspaille, namens de boeddhistische vereniging Brug Der Wijsheid
  • Philippe Mevis van de Orthodoxe kerk Amandus
  • Moskee Atakwa

Moderator: Johan Vrints van Orbit

Overzicht

Aanvang maandag 18-10-2021 19:00
Prijs Tickets: € 2,00
Organisator Een initiatief van de Kortrijkse werkgroep levensbeschouwingen (ism de Budascoop)
Inschrijven via welzijnsdienst@kortrijk.be
Locatie BUDASCOOP Kortrijk

Contact

VC Mozaïek vzw

 Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
  056 37 16 15   -   0491 88 95 48
 info@vcmozaiek.be
 www.vcmozaiek.be
BE BTW 0443.308.707
RPR Gent, afdeling Kortrijk

HuisvandeMens Kortrijk

 Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
  056 25 27 51
 kortrijk@deMens.nu
huisvandeMens

Openingsuren secretariaat VC Mozaïek: 
alleen op afspraak

Alleen dan kunnen wij garanderen dat u niet aan een gesloten deur komt te staan en dat een medewerker u te woord kan staan.
Bij afwezigheid kan je steeds een boodschap nalaten op het antwoordapparaat. Je wordt dan zo spoedig mogelijk gecontacteerd.
Voor zeer dringende zaken kan je ook bellen naar ons mobiel nummer: 0491 889548


 

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen