Klimaatverandering: feiten, mythes en mistgordijnen [Dirk Verschuren]

Klimaatverandering: feiten, mythes en mistgordijnen  [Dirk Verschuren]

Klimaatverandering blijft een actueel thema, maar vijftien jaar na Al Gores ‘An inconvenient Truth’ blijft de opinie en attitude van het publiek (en van jongeren) t.o.v. het probleem onzeker. Veelal wegens de vaak tegenstrijdige informatie in de media, die al dan niet aangebracht of gefilterd werd door diverse belangengroepen.

In deze presentatie geeft Prof. dr. Dirk Verschuren een update van de wetenschap over het broeikaseffect, historische klimaatveranderingen en klimaatprognoses, met nadruk op het hoe en waarom, en duiding van de (hardnekkige) mythes en mistgordijnen die een persoonlijk standpunt bemoeilijken.


dirk verschuren

 Over de gast:

Paleoklimatoloog Prof. dr. Dirk Verschuren is verbonden aan de Vakgroep Biologie van de UGent. Zijn onderzoek focust op de klimaat- en ecologische geschiedenis van Afrika als kader voor haar cultuur- en politieke geschiedenis, en als lange-termijnperspectief voor de huidige wisselwerking tussen mens, klimaat en natuur in ontwikkelingslanden. Zijn klimaatreconstructies uit Afrika vormen de tropische tegenhanger van klimaatdata uit ijsboringen in Groenland en Antarctica.

Overzicht

Aanvang dinsdag 08-11-2022 14:30
Prijs € 5,00 (koffie/thee inberepen)
Organisator Mensen & Wetenschap ism HV Kortrijk & VC Mozaïek
Inschrijven via mailto:info@vcmozaiek.be
Locatie VC Mozaïek

Contact

VC Mozaïek vzw

 Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
  056 37 16 15   -   0491 88 95 48
 info@vcmozaiek.be
 www.vcmozaiek.be
BE BTW 0443.308.707
RPR Gent, afdeling Kortrijk

HuisvandeMens Kortrijk

 Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
  056 25 27 51
 kortrijk@deMens.nu
huisvandeMens

Openingsuren secretariaat VC Mozaïek: 
alleen op afspraak

Alleen dan kunnen wij garanderen dat u niet aan een gesloten deur komt te staan en dat een medewerker u te woord kan staan.
Bij afwezigheid kan je steeds een boodschap nalaten op het antwoordapparaat. Je wordt dan zo spoedig mogelijk gecontacteerd.
Voor zeer dringende zaken kan je ook bellen naar ons mobiel nummer: 0491 889548


 

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen