Herover je online-privacy: Privacy-check van je laptop (Windows/Microsoft) [workshop]

Herover je online-privacy: Privacy-check van je laptop (Windows/Microsoft) [workshop]

Bij elke nieuwe Windows-versie lijkt Microsoft erop gebrand om (nog) meer persoonlijke gegevens over zijn gebruikers te verzamelen. Zo ben je in Windows 11 (Home) zo goed als verplicht om aan te melden met een Microsoft-account.

In deze sessie bekijken we hoe je dit eventueel toch kan omzeilen, en hoe je de privacy-instellingen van Windows kan aanscherpen om data-vergaring enigszins te beperken.

Windows10 privacyinstellingen

lesgever: Christophe Ketels


bekijk het volledig programma

Overzicht

Aanvang dinsdag 06-09-2022 18:00
Prijs gratis
Organisator VC Mozaïek i.s.m. Avansa Mid- en Zuidwest, bibliotheek Kortrijk & Ligo Midden-en Zuid West-Vlaanderen
URL inschrijvingsformulier https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=mOqjnBcsaEC5N-7mxzXvDaetVeQCvbxNknNOC39Ku4hUMFgyQTBGR0hLREE5VVNKVERBTjgyUlpONC4u
Locatie VC Mozaïek

Contact

VC Mozaïek vzw

 Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
  056 37 16 15   -   0491 88 95 48
 info@vcmozaiek.be
 www.vcmozaiek.be
BE BTW 0443.308.707
RPR Gent, afdeling Kortrijk

HuisvandeMens Kortrijk

 Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk
  056 25 27 51
 kortrijk@deMens.nu
huisvandeMens

Openingsuren secretariaat VC Mozaïek: 
alleen op afspraak

Alleen dan kunnen wij garanderen dat u niet aan een gesloten deur komt te staan en dat een medewerker u te woord kan staan.
Bij afwezigheid kan je steeds een boodschap nalaten op het antwoordapparaat. Je wordt dan zo spoedig mogelijk gecontacteerd.
Voor zeer dringende zaken kan je ook bellen naar ons mobiel nummer: 0491 889548


 

Vrijzinnige organisaties in West-Vlaanderen